Microz kiest voor eigen cloudoplossing van EQUA

In een interview verteld directeur Freek Cuypers waarom hij voor EQUA koos

Microz behoort binnen haar nichemarkt tot de top 3 in Europa op het gebied van ontwikkeling, samenstelling en productie van voedingssupplementen. 30 Jaar geleden was voormalig directeur Wim Jennen, fervent wielrenner en toen nog apotheker in Born, ontevreden over het aanbod aan voedingssupplementen. Het aanbod voor sporters bestond destijds voornamelijk uit bananen en babyvoeding. Wim was van mening dat dit beter kon en startte in 1985 met Laboratorium Born. Het concept en de daaruit voortvloeiende producten waren zo succesvol dat ook andere partijen belangstelling kregen en daarom werd Microz opgericht. Microz verkoopt niet aan eindgebruikers maar produceert uitsluitend voor derden. Momenteel biedt Microz werk aan ca. 100 medewerkers en heeft vestigingen in Geleen, Elst en Heerlen.
 
Sinds 2006 is Freek Cuypers werkzaam bij Microz. Cuypers had voordat hij  bij Microz kwam werken zijn sporen al verdiend als controller bij Center Parcs en werd aangetrokken om Microz verder te professionaliseren. In 2006 was Cuypers nauw betrokken bij de aanschaf van soft- en hardware om het productieproces te optimaliseren. EQUA werd uit meerdere aanbieders geselecteerd om het netwerk van Microz te bouwen en te onderhouden.
 
In 2012 kwam het vervangen van het bestaande netwerk op de agenda. Cuypers oriënteerde zich breed en onderzocht ook cloudoplossingen. Om goed geïnformeerd een keuze te kunnen maken bezocht hij o.a. seminars van lokale cloudaanbieders. Cuypers zag de voordelen maar ook de nadelen van cloudoplossingen. Concepten zoals 'totale ontzorging', ‘vaste én vooraf bekende kosten’, ‘uitgestelde investeringen’  en ‘uitbesteding’ spraken hem aan. Maar gevaren zoals afhankelijk zijn van één partij, afhankelijk zijn van internet en risico’s door faillissement of bedrijfsproblemen bij de leverancier kon hij met een achtergrond in risico-management niet negeren.
 
Toen de eigen systeembeheerder in 2013 op zoek ging naar een nieuwe uitdaging had Cuypers zijn plannen klaar. Cuypers  besloot de hele IT uit te besteden en vroeg verschillende partijen om een plan te maken voor het nieuwe IT systeem inclusief telefonie. Het plan van EQUA dat wél de voordelen van Cloud had maar niet de nadelen sprak hem meteen aan. Toen de prijs ook nog gunstig uitviel was de keuze snel gemaakt en mocht EQUA het nieuwe IT systeem ontwerpen, leveren en installeren. Het plan werd in verschillende fases zonder noemenswaardige hinder voor de bedrijfsvoering uitgevoerd. Op vrijdag 13 december - tijdens een collectief bedrijfsuitje van Microz – rondde EQUA de reeds voorbereide werkzaamheden af en op maandag 16 december troffen de medewerkers een nieuwe werkplek inclusief VoIP telefonie aan.
 

“Meneer Cuypers, het systeem is ruim 7 maanden geleden opgeleverd, voldoet het aan uw verwachtingen?”
“Mijn korte antwoord is ‘ja’. In de maanden sinds de oplevering zijn nog wat kleine puntjes op de  ‘í’ gezet maar het systeem werkt goed. Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek omdat een applicatie te traag is. EQUA is echter in samenwerking met de leverancier op zoek naar een oplossing en ik ben ervan overtuigd dat dit snel opgelost wordt”.
 
“Bent u tevreden op de manier waarop EQUA dit project heeft aangepakt?”
“Het is een project van EQUA én van Microz. Onze mensen, inclusief ikzelf, hebben hier in het voorstadium ook veel tijd en energie in gestoken. In juni 2013 gaf ik groen licht voor uitvoering van het project. Daarna volgde een uitgebreide inventarisatie waaronder het in kaart brengen van de infrastructuur, telefonie, apparatuur en onze applicaties. In augustus werd het systeem geplaatst en in de maanden daarna gefaseerd in gebruik genomen.
 
Voordat we compleet overstapten op het nieuwe systeem hebben wij een aantal mensen van verschillende afdelingen aangewezen om al op het nieuwe systeem te werken. Bij problemen konden zij zonder tijdverlies terug naar het oude systeem en kon EQUA in alle rust de plooitjes gladstrijken. Toen wij maandag 16 december ‘live’ gingen was alles getest en operationeel”.
 
“Hoe reageerden de werknemers op de nieuwe werkplek?”
“De overgang naar het nieuwe systeem ging eigenlijk buitengewoon soepel.  Enkele dagen voordat het systeem in gebruik genomen werd hebben de werknemers in groepjes van 5 instructies gekregen van EQUA. Ze kregen de nieuwe werkplek te zien, leerden hoe ze de nieuwe telefoons moesten gebruiken en kregen wat tips en trucs te horen. Daarbij was een technicus van EQUA de eerste dagen na de transitie aanwezig om te assisteren voor zover nodig”.
 
“Voldoet het systeem aan de eisen die u voor ogen had?”
“Voor dit nieuwe systeem hadden wij een eigen systeembeheerder. Dat was aan de ene kant wel fijn maar daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Daarbij is een eigen systeembeheerder natuurlijk nooit zo breed en goed geschoold als technici die elke dag bij tientallen verschillende klanten de IT beheren. De hoofdactiviteit van Microz is het ontwikkelen en produceren van voedingssupplementen. In mijn visie is IT is een van de vele ‘tools’ die ons helpen bij de hoofdactiviteit. De vergelijking is misschien wat simplistisch maar wij hebben ook elektriciteit en water nodig om voedingssupplementen te maken. Maar dat wil niet zeggen dat we zelf elektriciteit gaan opwekken of waterputten gaan boren. Eigenlijk wil ik dat IT op eenzelfde manier functioneert en die visie benaderen we nu heel aardig.”
 
“Hoe is met de ‘ontzorging’ zoals u die voor ogen had?”
“Goed. Ik besteed nauwelijks nog aandacht aan de IT. Af en toe word ik nog geraadpleegd of om een beslissing gevraagd maar dat is het dan ook. EQUA was al goed op de hoogte van onze IT maar veel gebeurde ook door onze eigen man. Nu is EQUA 100% verantwoordelijk en zij kennen onze omgeving goed. Medewerkers bellen ook rechtstreeks met EQUA als ze vragen of problemen hebben en dat bevalt prima.  De eis ‘ontzorging’ kan dus afgevinkt worden.”
 
“En de ‘vaste én vooraf bekende kosten’?”
“We betalen EQUA per werkplek een vaste prijs per maand. In dat bedrag zitten de kosten voor aanschaf en onderhoud van alle hardware, telefonie en de gebruikersondersteuning. Het enige dat we verder nog betalen zijn de kosten voor internettoegang en de belkosten.”
 
“Hoe is het met de risico’s?”
“Helemaal uit te sluiten is risico nooit. De apparatuur is formeel eigendom van EQUA maar staat wel in onze eigen serverruimte. Dus dreigen met afsluiten van de dienstverlening zoals je dat bij clouddiensten wel eens hoort kan hier niet. Als wij de gemaakte afspraken nakomen kan ook een curator ons niets maken. Dus ik voel me absoluut ‘safe’!”

Bezoek de website van Microz voor meer informatie: http://www.microz.eu/


 
Juli 2014