AMALIA kliniek (Kerkrade, Heerlen, Maastricht, Echt, Roermond & Weert)
Amalia Kliniek is een tandartsenpraktijk met als extra specialismen: angstcoaching, prothetiek, het behandelen van mensen met een beperking, kaakchirurgie, kindertandheelkunde, implantologie, narcosetandarts, angsttandarts en esthetische tandheelkunde.

Een goed werkende ICT is voor de Amaliakliniek van groot belang om de patiënten goed van dienst te kunnen zijn en men is zich hiervan ook bewust. Amaliakliniek koos al vroeg voor werken in de cloud maar ondervond ook de nadelen van het enkel in de cloud werken. Een van de nadelen die men ondervond was dat het niet prettig werkte dat de ‘cloud partner’ in Eindhoven gevestigd was en weinig belangstelling had voor lokale service. Door toeval kwam Amalia in contact met EQUA en na een kennismakingsgesprek met EQUA klikte het meteen. EQUA had niet alleen veel ervaring met de aanwezige en gewenste ICT gewenste gebieden maar leverde ook de gewenste en gemiste service op locatie.

In een goed voorbereid project migreerde EQUA de ICT van Amalia in het voorjaar van 2016 vanuit de cloud naar een eigen serveromgeving. De servers zijn redundant uitgevoerd zodat bij een onverwachte uitval van één server de ICT toch online blijft. Het eindresultaat is dat het systeem na de overstap niet alleen betrouwbaarder en sneller is maar dat ook de kosten per werkplek nagenoeg gehalveerd zijn ten opzichte van de eerdere situatie.
Na Amalia stapten ook aan Amalia gelieerde Alexia Klinieken in Echt, Roermond en Weert naar EQUA over. Later volgden ook nog de Kaakchirurchie Zuyd (gevestigd in de Reinaertkliniek) en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (gevestigd in het Zuyderland). Tegenwoordig werken dagelijks tientallen medewerkers op de servers van Amalia.