Cloudmodellen en definities

Private Cloud

In een private cloud omgeving plaatst u de apparatuur op uw eigen locatie. Bij deze oplossing behoudt de afnemer de volledige controle over data, beveiliging en kwaliteit. U kunt de apparatuur kopen, huren of leasen. Onderhoud kan plaatsvinden via een TNC overeenkomst. Voordelen van een private cloud oplossing zijn o.a.:

  • geen dure internetverbindingen nodig;
  • volledige controle;
  • geen problemen bij faillissement, overname of conflicten;
  • data en programmatuur blijft in eigen huis.

Ook bij een private cloud oplossing bestaat de mogelijkheid om werplekken tegen een vaste prijs per maand en “alles inbegrepen”  af te nemen.


Public Cloud

Bij een public cloud oplossing staat data en programmatuur op servers in een datacenter. Vaak deelt u in een datacenter de apparatuur met meerdere afnemers. Voordelen van een dergelijk oplossing zijn dat u in het geheel geen omkijken meer heeft naar de apparatuur of het onderhoud hiervan en dat werkplekken tegen een vaste prijs afgenomen worden. Nadelen zijn dat u weinig controle hebt over uw eigen apparatuur.


Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten Clouddiensten zoals: Saas, Paas en Iaas

SaaS = Software as a Service
Het programma dat u via SaaS gebruikt neemt u via internet af.
Voorbeelden hiervan zijn:  GMAIL, Google, Exact Online, Google Apps, Office365

PaaS = Platform as a Service
In de meeste gevallen wordt hiermee aangeduid de gebruiker de mogelijkheid heeft om zelf applicaties te ontwikkelen met behulp van door de PaaS leverancier ter beschikking gestelde gereedschappen. De onderliggende techniek wordt beheerd en bewaakt door de PaaS leverancier.

IaaS – Infrastructure as a Service
Bij Iaas plaatst de gebruiker de gehele IT infrastructuur zoals servers, werkstations en netwerkcomponenten in een door de IaaS beheerde omgeving, meestal een datacenter. In de meeste gevallen is de apparatuur eigendom van de IaaS leverancier en is de leverancier ook verantwoordelijk voor het onderhoud.

Hybride Cloud

Dit is een model waarbij u een mix gebruikt van Public Cloudtoepassingen en Private Cloud oplossingen. Bijvoorbeeld Google Apps (Public Cloud), Hosted Exchange (Public Cloud) in combinatie met Virtuele werkplekken die op lokaal geïnstalleerde servers geïnstalleerd zijn.

EQUA - de IT partner voor het Limburgse MKB